LAMBREKINY, BLENDY

Służą głównie do maskowania karniszy, jak również spełniają funkcje dekoracyjne.